Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 366/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2013-04-29

Sygn. akt I ACz 366/13

POSTANOWIENIE

Dnia 29 kwietnia 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący : SSA Artur Kowalewski /spr./

Sędziowie:SSA Agnieszka Sołtyka

SSA Maria Iwankiewicz

po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2013 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa A. T. (1)

przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w G., K. P.

o zapłatę i ustalenie

na skutek zażalenia powoda na zarządzenie przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt I C 1700/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA A. Sołtyka SSA A. Kowalewski SSA M. Iwankiewicz

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. zwrócił pozew A. T. (1).

W uzasadnieniu podał, że powód został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez złożenie jego dwóch odpisu, dwóch odpisów pisma z dnia 21 grudnia 2012 r. oraz uiszczenie opłaty od pozwu w kwocie 100 zł., w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem jego zwrotu. Powód otrzymał wezwanie 25 lutego 2013 roku i w terminie do dnia 3 marca 2013 r. nie zastosował się do jego treści, co w oparciu o art. 130 § 2 k.p.c. w związku z art. 130 § 1 k.p.c. skutkowało zwrotem pozwu.

Na powyższe zarządzenie zażalenie złożył powód wnosząc o jego uchylenie w całości. Wniósł także o ustanowienie jemu pełnomocnika oraz zwolnienie od kosztów sądowych w całości.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie A. T. (1) nie zasługiwało na uwzględnienie.

Powód nie kwestionuje, a nawet przyznaje, że nie uzupełnił braków pozwu, do których usunięcia wzywał go Przewodniczący w Sądzie Okręgowym. Ta zaś okoliczność samoczynnie dyskwalifikuje wniesiony przez niego środek zaskarżenia. Analiza akt postępowania tę okoliczność potwierdza: powód został zobowiązany do usunięcia braków konstrukcyjnych pozwu, czego w wyznaczonym terminie nie uczynił.

Argumenty dotyczące ubóstwa powoda nie mają jurydycznego znaczenia dla kwestii uzupełniania braków pozwu i oceny czy zostały one wykonane w terminie. Nie mogą zatem wpłynąć na instancyjną kontrolę postępowania wpadkowego zainicjowanego środkiem zaskarżenia złożonym przez A. T. (2). W jej ramach nie podlega też badaniu zasadność wniosków powoda o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie jemu pełnomocnika.

W tej sytuacji nie znajdując podstaw do uwzględnienia środka zaskarżenia, Sąd Apelacyjny na podstawie przepisu art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

SSA A. Sołtyka SSA A. Kowalewski SSA M. Iwankiewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Artur Kowalewski,  Agnieszka Sołtyka ,  Maria Iwankiewicz
Data wytworzenia informacji: