Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 749/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2013-04-26

X GC 1126/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 sierpnia 2015

Data publikacji: 28 września 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

uchwała, prezes zarządów, interes spółki, sprawozdanie finansowe spółki, dobry obyczaj, udzielenie absolutorium, funkcja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • uchwała, prezes zarządów, interes spółki, sprawozdanie finansowe spółki, dobry obyczaj, akt założycielski, udzielenie absolutorium, kolejna kadencja, uchylenie uchwały, uchwała wspólnika, powołanie prezesa zarządu, zwyczajne zgromadzenie wspólników, sprawozdanie zarządu, zatwierdzenie sprawozdania, umowa spółki, pokrzywdzenie wspólnika, funkcja prezesa zarządu, wspólnik w latach, mniejszościowy wspólnik, funkcja
Zobacz»

VI ACa 1840/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 października 2014

Data publikacji: 12 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

zarząd, pozwana spółka, uchwała, sprawozdanie, udzielenie absolutorium, dobry obyczaj, rok obrotowy, interes spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • zarząd, pozwana spółka, uchwała, zarząd absolutorium, sprawozdanie, udzielenie absolutorium, zarząd pozwanej spółki, palnik, dobry obyczaj, rok obrotowy, sprawozdanie z działalności spółki, spółki absolutorium, przedmiot udzielenia, uchwała zgromadzenia wspólników, interes spółki, postawienie spółki w stan, piekarnia, spółka za lata, sprawozdanie zarządu, majątek
Zobacz»

X GC 278/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 lutego 2016

Data publikacji: 29 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

uchwała, interes spółki, dobry obyczaj, pozwana spółka, prezes zarządów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • uchwała, umowa spółki, interes spółki, dobry obyczaj, pozwana spółka, pokrzywdzenie wspólnika, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, prezes zarządów, pojęcie dobrych obyczajów, zarząd spółki, sprzeczność uchwały z umową, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała wspólnika, uchylenie uchwały, uczciwość kupiecka, pełnienie funkcji członka zarządu, powołanie zarządów, czas nagrania, funkcjonowanie spółki, dzień odbycia zgromadzenia wspólników
Zobacz»

I ACa 122/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 23 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

rada nadzorcza, spółka, akcjonariusz, uchwała, absolutorium, prezes zarządów, rok obrotowy, funkcja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • rada nadzorcza, spółka, członek zarządu, akcjonariusz, uchwała, statut spółki, absolutorium, interes prawny, prezes zarządów, rok obrotowy, uchwała rady nadzorcza, odwołanie powoda, kapitał akcyjny, zgromadzenie, założyciel, uchwała zarządu, skład zarządu, przewodnicząca rada, funkcja, przepis kodeksu cywilnego
Zobacz»

III AUa 1101/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 12 czerwca 2014

Data publikacji: 5 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

spółka, rada nadzorcza, prezes zarządów, uchwała
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, rada nadzorcza, prezes zarządów, umowa z członkiem zarządu, przewodnicząca rada nadzorcza, uchwała, reprezentacja spółki, organ spółki, kodeks spółek handlowych, stanowisko prezesa zarządu, spółka akcyjna, zawarcie umowy o pracę, ubezpieczenie społeczne, prawo do reprezentacji, wysokie wynagrodzenie, członka zarządu spółki, stosunek organizacyjny, podpisanie umowy, wprowadzanie programów, rada nadzorcza spółek prawa
Zobacz»

I ACa 1508/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 lutego 2014

Data publikacji: 26 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

zarząd, uchwała, rok obrotowy, dobry obyczaj, pozwana spółka, interes spółki, sprawozdanie, udzielenie absolutorium, prezes
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • zarząd, członek zarządu, uchwała, rok obrotowy, dobry obyczaj, zaskarżona uchwała, pozwana spółka, interes spółki, sprawozdanie, konflikt, zwyczajne zgromadzenie wspólników, udzielenie absolutorium, odmowa udzielenia absolutorium, prezes, pokrzywdzenie wspólnika, zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, uchwała w przedmiocie, sprawozdanie zarządu, nieważność uchwały, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
Zobacz»

X GC 704/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 lipca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

pozwana spółka, uchwała, interes spółki, dobry obyczaj, prezes zarządów, udzielenie absolutorium, protokół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, czas nagrania, uchwała, interes spółki, dobry obyczaj, pełnienie funkcji w zarządzie, pokrzywdzenie wspólnika, protokół rozprawy, zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki, spółka za lata, prezes zarządów, udzielenie absolutorium, powództwo o uchylenie, funkcja w zarządzie spółki, uchylenie uchwały, członka zarządu pozwanej spółki, protokół, e, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zobacz»

I ACa 626/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 9 grudnia 2016

Data publikacji: 4 marca 2017

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

dobry obyczaj, prezes zarządów, interes spółki, uchwała, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pokrzywdzenie wspólnika, wynagrodzenie prezesa zarządu, dobry obyczaj, prezes zarządów, interes spółki, uchwała, pozwana spółka, zysk, kapitał zapasowy, wspólnik mniejszościowy, wypłata dywidendy, umowa spółki, praca prezesa zarządu, wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, przeciętne wynagrodzenie w sektorze, wspólnik pozwanej spółki, uchylenie uchwały, skarżona uchwała, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, prezes zarządu pozwanej spółki
Zobacz»

VIII GC 194/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 28 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

pozwana spółka, uchwała, zarząd, interes spółki, rada nadzorcza, sprawozdanie finansowe spółki, biegły rewident
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, uchwała, zarząd, interes spółki, księgi rachunkowe, rada nadzorcza, pokrzywdzenie wspólnika, podatek dochodowy od osób prawnych, bilans, sprawozdanie finansowe spółki, zgromadzenie wspólnika, sprawozdanie finansowe za rok, sprawozdanie finansowe pozwanej spółki, biegły rewident, sporządzanie sprawozdania, księgowy, dokument spółki, strata nadzwyczajna, rachunek zysków i strat, dzierżawa
Zobacz»

I ACa 1050/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2016

Data publikacji: 27 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

rada nadzorcza, pozwany, uchwała, prezes zarządów, interes spółki, akcjonariusz, członka rady, funkcja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • rada nadzorcza, prowadzenie spraw spółki, pozwany, uchwała, karta kredytowa, sytuacja kryzysowa, zarząd powodowej spółki, zgromadzenie, prezes zarządów, członek zarządu, rezygnacja z pełnionych funkcji, wydatek, nieistnienie, interes spółki, uchwała rady nadzorcza, akcjonariusz, powołana sprawa, uchwała o odwołaniu, członka rady, funkcja
Zobacz»

I ACa 49/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 18 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

interes spółki, uchwała, dobry obyczaj, udzielenie absolutorium, prezes zarządów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • interes spółki, uchwała, umowa spółki, dobry obyczaj, udzielenie absolutorium, uchwała o udzieleniu absolutorium, pokrzywdzenie wspólnika, członek zarządu, podjęcie uchwały o udzieleniu, prezes zarządów, naprawa i konserwacja urządzeń, uchylenie uchwały, uchwała nieważna, walne zgromadzenie wspólników, prezes spółki, zgoda, zgromadzenie wspólników strony, unieważnienie, prowadzenie działalności konkurencyjnej, stwierdzenie nieważności
Zobacz»

VI ACa 157/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 10 maja 2013

Data publikacji: 2 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

zarząd, rok obrotowy, uchwała, udzielenie absolutorium, dobry obyczaj, sprawozdanie finansowe, interes spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • zarząd, rok obrotowy, uchwała, pokrzywdzenie wspólnika, udzielenie absolutorium, zarząd absolutorium, zatwierdzenie sprawozdania zarządu, dobry obyczaj, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu z działalności, działalność spółki, sprawa udzielenia, zarząd spółki, interes spółki, zwyczajne zgromadzenie wspólników, wartość udziałów powodów, uchylenie uchwały, zatwierdzenie sprawozdania finansowego, majątek spółki, sprawozdanie finansowe za rok
Zobacz»

XVI K 95/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 7 marca 2016

Data publikacji: 26 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

spółka, rada nadzorcza, zarząd, uchwała
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • spółka, rada nadzorcza, pożyczka, nieruchomość, zarząd, uchwała rady nadzorcza, kredyt, uchwała, zobowiązanie, oskarżyciel subsydiarny, zarząd spółki, uchwała zgromadzenia, poręczenie spłaty, umowa najmu, rodzina, porozumienie, teren, rur preizolowanych, produkcja rur, działalność spółki
Zobacz»

I ACa 351/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 października 2015

Data publikacji: 18 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

uchwała, interes spółki, pozwana spółka, rada nadzorcza, zarząd, dobry obyczaj, biegły rewident, sprawozdanie finansowe spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • uchwała, interes spółki, pozwana spółka, zgromadzenie wspólnika, sporządzanie sprawozdania, księgi rachunkowe, pokrzywdzenie wspólnika, rada nadzorcza, zarząd, dobry obyczaj, zysk, biegły rewident, sprawozdanie finansowe pozwanej spółki, sprawozdanie finansowe spółki, sporządzenie sprawozdania, sprawozdanie finansowe za rok, działalność spółki, zatwierdzenie sprawozdania, księgowy, rachunkowość
Zobacz»

VIII GC 536/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2017

Data publikacji: 6 lutego 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

uchwała, rok obrotowy, interes spółki, udzielenie absolutorium, prezes zarządów, pozwana spółka, sprawozdanie finansowe, dobry obyczaj
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • wspólnik większościowy, uchwała, rok obrotowy, farma wiatrowa, interes spółki, wspólnik mniejszościowy, udzielenie absolutorium, umowa o rozwój projektów, sprawozdanie zarządu z działalności, fakty niesporne, prezes zarządów, pozwana spółka, zaprotokołowanie sprzeciwu, zwyczajne zgromadzenie wspólników, zaskarżona uchwała, porządek obrad, sprawozdanie finansowe, rok obrachunkowy, dobry obyczaj, strata netto
Zobacz»

IX GC 819/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 14 listopada 2014

Data publikacji: 31 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

interes spółki, uchwała, dobry obyczaj, sprawozdanie finansowe, zarząd, biegły rewident, rok obrotowy, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • interes spółki, uchwała, zgromadzenie wspólnika, interes wspólnika, pokrzywdzenie wspólnika, dobry obyczaj, sprawozdanie finansowe, umowa spółki, zarząd, godzenie w interes spółki, zbycie, biegły rewident, rok obrotowy, uchylenie uchwały, porządek obrad, nabycie udziałów, wspólnik występujący ze spółki, zatwierdzenie sprawozdania finansowego, naruszenie dobrego obyczaju, pozwana spółka
Zobacz»

VIII GC 323/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 maja 2016

Data publikacji: 8 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

zarząd, uchwała, dobry obyczaj, udzielenie absolutorium, pozwana spółka, sprawozdanie finansowe, finansowa spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • zarząd, wspólnik mniejszościowy, uchwała, dobry obyczaj, udzielenie absolutorium, pozwana spółka, pokrzywdzenie wspólnika, odrębna własność lokali, sprawozdanie finansowe, zaskarżona uchwała, finansowa spółka, prawo wieczyste użytkowanie, sprawozdanie zarządu z działalności, uchwała zwyczajnego zgromadzenia wspólników, zachowanie członka zarządu, uchwałę absolutoryjną, zawarcie umowy, uchylenie uchwały, udziałowiec, uchwała w przedmiocie udzielenia
Zobacz»

VIII GC 327/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 października 2016

Data publikacji: 5 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

interes spółki, uchwała, dobry obyczaj, prezes zarządów, sprawozdanie finansowe, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • interes spółki, uchwała, dobry obyczaj, zwyczajne zgromadzenie wspólników, dokumentacja spółki, zatwierdzenie sprawozdania zarządu, zaskarżona uchwała, dokument i księga, sprawozdanie zarządu z działalności, prezes zarządów, sprawozdanie zarządu spółki, księga spółki, sprawozdanie finansowe, zaprotokołowanie sprzeciwu, uchylenie uchwały, pozwana spółka, syndyk masy upadłości, głos, pytanie, udostępnienie
Zobacz»

I ACa 575/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 listopada 2015

Data publikacji: 19 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

uchwała, pozwana spółka, interes spółki, rok obrotowy, dobry obyczaj, udzielenie absolutorium, sprawozdanie finansowe, prezes zarządów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • uchwała, pozwana spółka, zwyczajne zgromadzenie wspólników, farma wiatrowa, interes spółki, rok obrotowy, wspólnik większościowy, dobry obyczaj, udzielenie absolutorium, sprawozdanie finansowe, prezes zarządów, zatwierdzenie sprawozdania finansowego, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, dotyczących projektów, członek zarządu, porządek obrad, umowa o rozwój projektów, uchylenie uchwały, zawarcie i wykonanie umowy, obowiązek za lata
Zobacz»

I ACa 913/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 lutego 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

zarząd, uchwała, dobry obyczaj, udzielenie absolutorium, pozwana spółka, sprawozdanie, interes spółki, finansowa spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka
 • Ważne frazy
  • zarząd, wspólnik mniejszościowy, członek zarządu, uchwała, dobry obyczaj, pokrzywdzenie wspólnika, udzielenie absolutorium, zaskarżona uchwała, pozwana spółka, uchwałę absolutoryjną, sprawozdanie, interes spółki, umowa, zarząd spółki, ustanowienie odrębnych własności lokali, udziałowiec, zwyczajne zgromadzenie wspólników, małżonka, finansowa spółka, zawarcie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Wiszniewska,  Eugeniusz Skotarczak
Data wytworzenia informacji: