Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 757/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2015-10-14

I ACa 867/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 16 grudnia 2014

Data publikacji: 5 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 90%

Wspólna treść

weksel in blanco, pożyczka, prawo wekslowe, pozwany, wypełnienie weksli, zarzut od nakazów zapłaty, porozumienie, stosunek podstawowy, remitent, postępowanie nakazowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, pożyczka, prawo wekslowe, wystawienie weksla, uzupełnienie weksla, odpowiedź na zarzut, pozwany, wypełnienie weksli, zarzut od nakazów zapłaty, porozumienie, stosunek podstawowy, deklaracja wekslowa, szwalnia, remitent, postępowanie nakazowe, prawo wekslowe i czekowe, suma wyższa, zapłata w postępowaniu nakazowym, pierwszy posiadacz weksla, uwzględniona część
Zobacz»

III Ca 1714/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 lutego 2018

Data publikacji: 9 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

wypełnienie weksli, weksel in blanco, pozwany, pożyczka, wystawca, zobowiązanie wekslowe, porozumienie, nakaz zapłaty, stosunek podstawowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • wypełnienie weksli, weksel in blanco, pozwany, pożyczka, uzupełnienie weksla, wystawca, zobowiązanie wekslowe, udzielona pożyczka, zobowiązanie z dniem, temat życia, pisma przygotowawcze, porozumienie, nakaz zapłaty, pominięcie wniosków dowodowych, wystawca weksla, stosunek podstawowy, prawidłowe wypełnienie, deklaracja wekslowa, spóźnione twierdzenie i dowód, konieczność zapłacenia
Zobacz»

I C 1273/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 18 stycznia 2018

Data publikacji: 23 lutego 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

weksel in blanco, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, wystawca, zabezpieczenie, weksel własny, porozumienie, remitent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, pożyczkobiorca, strona stosunku podstawowego, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, umowa o kredyt konsumencki, deklaracja wekslowa, wystawca, wystawca weksla, zabezpieczenie, weksel własny, porozumienie osoby, wypełniony weksel, porozumienie, remitent, forma zabezpieczenia roszczeń, odbiorca weksla, zobowiązanie wekslowe osoby
Zobacz»

I ACa 1009/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 22 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, umowa pożyczki, pozwany, zobowiązanie wekslowe, wypełnienie weksli, treść stosunku podstawowego, istnienie stosunku podstawowego, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, umowa pożyczki, pozwany, zobowiązanie wekslowe, wystawienie weksla, wręczenie weksla, omawiany weksel, podstawa wystawienia, wypełnienie weksli, oznaczenie terminu płatności, zawarcie umowy pożyczki, weksel płatny za okazaniem, syn, nieruchomość, treść stosunku podstawowego, istnienie stosunku podstawowego, weksel własny, treść weksla
Zobacz»

I C 344/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2017

Data publikacji: 20 września 2017

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

weksel in blanco, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, wystawca, weksel własny, zabezpieczenie, porozumienie, treść stosunku podstawowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, wypełnienie weksli, deklaracja wekslowa, strona stosunku podstawowego, prawo wekslowe, zobowiązanie wekslowe, umowa o kredyt konsumencki, wystawca, weksel własny, roszczenie z weksli, zabezpieczenie, depozyt sądu rejonowego, porozumienie osoby, powództwo wniesione w sprawie, wypełniony weksel, porozumienie, forma zabezpieczenia roszczeń, pełnomocnik powodów, treść stosunku podstawowego, wystawca weksla
Zobacz»

I C 1025/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

Data orzeczenia: 1 marca 2017

Data publikacji: 21 września 2017

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

weksel in blanco, wypełnienie weksli, stosunek podstawowy, zobowiązanie wekslowe, prawo wekslowe, umowa pożyczki, wystawca, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, wypełnienie weksli, stosunek podstawowy, zobowiązanie wekslowe, prawo wekslowe, umowa pożyczki, deklaracja wekslowa, zarzut nieprawidłowego wypełnienia weksla, umowa o kredyt konsumencki, odpowiedzialność wekslowa, wystawca, wystawca weksla, weksel własny, pożyczkodawca, pełnomocnik powodów, powództwo wniesione w sprawie, depozyt sądu rejonowego, porozumienie osoby, istnienie i wysokości zobowiązania, należność z umowy pożyczki
Zobacz»

I C 632/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 9 czerwca 2017

Data publikacji: 30 czerwca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 88%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, umowa pożyczki, stosunek podstawowy, pozwany, wypełnienie weksli, remitent, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, umowa pożyczki, stosunek podstawowy, pożyczkodawca, pozwany, nośnik, związek z umową pożyczki, pieniądz, postępowanie nakazowe z weksla, wypełnienie weksli, umowa pożyczki na kwotę, remitent, parking, zabezpieczenie, kontakt biznesowy, wezwanie, czas zwrotu, data płatności, samochód
Zobacz»

I C 1264/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 17 października 2017

Data publikacji: 24 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

weksel in blanco, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, weksel własny, wystawca, zobowiązanie wekslowe, zabezpieczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, wypełnienie weksli, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, deklaracja wekslowa, umowa o kredyt konsumencki, strona stosunku podstawowego, wypowiedzenie umowy pożyczki, weksel własny, uprawnienie do wypełnienia, wystawca, forma zabezpieczenia roszczeń, odbiorca weksla, zobowiązanie wekslowe, zobowiązanie wekslowe osoby, strona pozwana wypowiedzenia, pożyczkodawca, zabezpieczenie, miejsce wystawienia, roszczenie z weksli
Zobacz»

I C 449/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 11 lipca 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

remitent, weksel in blanco, pożyczka, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, wystawca, pozwany, nakaz zapłaty, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • remitent, indos, weksel in blanco, pożyczka, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, indosatariusz, zobowiązanie wekslowe, wystawca, pozwany, przedmiotowy weksel, wykup weksli, rażące niedbalstwo, dłużnik, przeniesienie weksla, nakaz zapłaty, zarzut obiektywny, wierzytelność, uzupełnienie weksla
Zobacz»

V ACa 770/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 8 stycznia 2014

Data publikacji: 28 maja 2014

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, pozwany, wypełnienie weksli, wierzytelność, zobowiązanie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, pozwany, zwrot weksli, wypełnienie weksli, wierzytelność, zobowiązanie wekslowe, przedawnienie roszczenia ze stosunku, odbiór pieniędzy, liczba weksli, podpis, upływ terminu przedawnienia roszczenia, roszczenie ze stosunku podstawowego, deklaracja wekslowa, upoważnienie do wypełnienia, umowa, przelew, rata, przedawnienie zobowiązania, zarzut przedawnienia
Zobacz»

XII C 58/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 listopada 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

weksel in blanco, pozwany, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, porozumienie, wystawca, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, pozwany, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, uzupełnienie weksla, porozumienie, inwestycja, poznanie, wystawca, porozumienie wekslowe, weksel własny, dłużnik wekslowy, data wystawienia weksla, podpis, wydanie weksli, kwota, przedmiotowa nieruchomość, opłata sądowa, warunek zabudowy i zagospodarowania, podniesienie wartości
Zobacz»

IX Ca 154/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2 lutego 2018

Data publikacji: 14 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, prawo wekslowe, weksel in blanco, odsetki umowne, zobowiązanie wekslowe, pożyczka, stosunek wekslowy, pozwany, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, prawo wekslowe, weksel in blanco, roszczenie ze stosunku podstawowego, odsetki umowne, strona stosunku podstawowego, zobowiązanie wekslowe, roszczenie z weksli, pożyczka, powództwo wniesione w sprawie, treść weksla, opóźnienie, zasądzenie odsetek umownych, zapłata na podstawie weksla, przeniesienie sporu, ustawa prawa, wybór roszczenia, stosunek wekslowy, pozwany, wystawca
Zobacz»

VI ACa 808/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 listopada 2012

Data publikacji: 14 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

weksel in blanco, porozumienie, pożyczka, zobowiązanie wekslowe, wypełnienie weksli, pozwany, nakaz zapłaty, weksel własny, prawo wekslowe, wystawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, porozumienie, porozumienie wekslowe, pożyczka, zobowiązanie wekslowe, uzupełnienie weksla, wypełnienie weksli, pozwany, porozumienie zawarte między stronami, spłata pożyczki, nakaz zapłaty, dolar amerykański, weksel własny, prawo wekslowe, koszt egzekucji, suma wekslowa, treść porozumienia, złoty polski, zobowiązanie o treści, wystawca
Zobacz»

III Ca 1106/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 listopada 2017

Data publikacji: 9 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, nakaz zapłaty, wierzytelność, postępowanie nakazowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, deklaracja wekslowa, stosunek podstawowy, agio, posiadacz weksla, wypełnienie weksli, zakaz przenoszenia, indos, nakaz zapłaty, wierzytelność, uzupełnienie weksla, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, postępowanie nakazowe, nabycie weksla, zwrot pisma procesowego, pismo drugiej strony, pismo procesowe powodów, pierwszy posiadacz, upoważnienie do uzupełnienia
Zobacz»

VI ACa 1715/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 8 grudnia 2015

Data publikacji: 17 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

weksel in blanco, pozwany, prawo wekslowe, umowa pożyczki, wypełnienie weksli, porozumienie, zabezpieczenie, zobowiązanie wekslowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • dłużnik, weksel, nakaz zapłaty, weksel własny
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, pozwany, prawo wekslowe, umowa pożyczki, porozumienie wekslowe, ciotka, posiadanie weksli, wspólne konto, nabywca weksla, ważny dokument, zabezpieczenie kontraktu, wypełnienie weksli, porozumienie, kontrahent, zasilenie, okolicznościach wręczenia, zabezpieczenie, kolejny przelew, zobowiązanie wekslowe, przelew na łączną kwotę
Zobacz»

I C 1248/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 października 2013

Data publikacji: 10 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

stosunek podstawowy, prawo wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, pozwany, nakaz zapłaty, umowa pożyczki, zabezpieczenie, postępowanie nakazowe, wypełnienie weksli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • stosunek podstawowy, prawo wekslowe, weksel in blanco, zobowiązanie wekslowe, pozwany, kwota pożyczki, podstawa wystawienia weksla, nakaz zapłaty, umowa pożyczki, zabezpieczenie, postępowanie nakazowe, umowa o roboty budowlane, protokół zgromadzenia wspólników, wypełnienie weksli, dłużnik zobowiązania, fakt dotyczący stosunku, zawarta umowa pożyczki, przedmiotowy weksel, wspólnik i prokurent, dłużnik wekslowy
Zobacz»

VIII C 1059/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 8 marca 2017

Data publikacji: 10 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, umowa pożyczki, stosunek podstawowy, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, pozwany, wystawca, nakaz zapłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, umowa pożyczki, stosunek podstawowy, zobowiązanie wekslowe, weksel własny, pozwany, zawarcie umowy pożyczki, dowód osobisty, roszczenie wekslowe, dzień płatności weksla, wystawca, forma pisemna, nakaz zapłaty, rozprawa w dniach, przedawnienie roszczenia z weksla, uzupełnienie weksla, dowód z przesłuchania strony, numer dowodu, wystawca weksla własny
Zobacz»

I C 1440/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 czerwca 2014

Data publikacji: 16 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 86%

Wspólna treść

weksel in blanco, prawo wekslowe, wierzytelność, zobowiązanie wekslowe, postępowanie nakazowe, umowa pożyczki, stosunek podstawowy, pozwany, remitent
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, prawo wekslowe, wierzytelność, poręczyciel, zobowiązanie wekslowe, strona powodowa, uprawnienie do uzupełnienia weksla, wierzyciel wekslowy, postępowanie nakazowe, umowa pożyczki, kasa, stosunek podstawowy, uprawnienie do wypełnienia, fakt dotyczący stosunku, pozwany, spłata pożyczki, remitent wekslowy, cesja wierzytelności, remitent, zobowiązanie wystawcy weksla
Zobacz»

II Ca 638/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 29 grudnia 2017

Data publikacji: 7 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

prawo wekslowe, weksel in blanco, stosunek podstawowy, umowa pożyczki, zobowiązanie wekslowe, wypełnienie weksli, porozumienie, pozwany, weksel własny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • prawo wekslowe, weksel in blanco, deklaracja wekslowa, stosunek podstawowy, umowa pożyczki, zobowiązanie wekslowe, strona powodowa, wypełnienie weksli, porozumienie, porozumienie wekslowe, rzecznik interesu publicznego, wypełniony weksel, odbiorca weksla, pozwany, weksel własny, treść weksla, pełnomocnik powodów, skutek stanowiska, przerzucenie ciężaru dowodowego, postanowienie umowy pożyczki
Zobacz»

I C 336/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 29 listopada 2016

Data publikacji: 18 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

weksel in blanco, remitent, prawo wekslowe, stosunek podstawowy, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, pozwany, wystawca, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • weksel, nakaz zapłaty, weksel własny, dłużnik
 • Ważne frazy
  • weksel in blanco, remitent, indos, prawo wekslowe, indosant, umowa zlecenia, deklaracja wekslowa, stosunek podstawowy, indosatariusz, zakaz działalności konkurencyjnej, wypełnienie weksli, zobowiązanie wekslowe, pozwany, dłużnik, spółka, wystawca, zleceniodawca, umowa pożyczki, umowa o zakazie, weksel niezupełny
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Wiszniewska,  Tomasz Żelazowski
Data wytworzenia informacji: