Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUz 65/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2013-03-28

IV U 114/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 31 marca 2015

Data publikacji: 4 maja 2015

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, przyczyna niezależna, odrzucenie odwołania, spóźnione odwołanie, decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, przyczyna niezależna, odrzucenie odwołania, spóźnione odwołanie, data nadania przesyłki, przyczyny zależne, odwołanie od zaskarżonych decyzji, miesięczny termin, pominięcie twierdzeń i dowodów, urząd pocztowy, decyzja, sprawdzenie zachowania, organ rentowy niezwłocznie, złożenie po upływie, stwierdzenie opóźnienia, przyjęcie i rozpoznanie, płaczka, dyskrecjonalna możliwość, kumulatywne zaistnienie
Zobacz»

VII Uz 10/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 lipca 2015

Data publikacji: 15 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, przyczyna niezależna, odwołanie od decyzji organów, doręczenie odpisu decyzji, organ rentowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, przyczyna niezależna, złożenie odwołania od decyzji, odwołanie od decyzji organów, miesięczny termin, ubezpieczenie społeczne w dniach, termin do złożenia odwołania, odwołanie do sądu, doręczenie odpisu decyzji, kwestionowana decyzja, uchybienie terminów, anulowanie, organ rentowy, pełnomocnik wnioskodawczyni, wybraną czynność, staranność, działająca strona, pismo złożone w organie, ocena istnienia winy
Zobacz»

V U 1440/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 22 listopada 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, termin do wniesienia odwołania, odrzucenie odwołania, odwołanie od decyzji, przywrócenie terminów, miesiąc od doręczenia odpisu, doręczenie odpisu decyzji, pismo do organu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, sęk, termin do wniesienia odwołania, odrzucenie odwołania, ogólna zasada postępowania cywilnego, odwołanie od decyzji, stronę przywrócenia, troskliwość, przywrócenie terminów, zaniechanie czynności procesowych, nadmierne przekroczenie, uchybienie terminów, złożenie przez wnioskodawczynię, uzasadnienie wnioskodawczyni, sprawa odmowy, uzyskanie przez stronę, miesiąc od doręczenia odpisu, doręczenie odpisu decyzji, pismo do organu
Zobacz»

III AUz 12/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2014

Data publikacji: 14 maja 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, wniesienie odwołania, decyzja, przywrócenie terminów, zażalenie, odwołanie wniesione po upływie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, wniesienie odwołania, adres dla doręczenia, adres zamieszkania, pobyt za granicą, adresat, decyzja, ustawodawstwo polskie, rodzic, wyjazd, przywrócenie terminów, złożenie odwołania, przyczyna przekroczenia, zażalenie, korespondencja, odwołanie wniesione po upływie, przyczyny zależne, ubezpieczenie społeczne, wniosek o przywrócenie
Zobacz»

III AUz 178/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 12 września 2016

Data publikacji: 26 października 2016

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

termin do wniesienia odwołania, przekroczenie terminów, odpis decyzji, przyczyna niezależna, zażalenie, przywrócenie terminów, odwołanie od decyzji organów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia odwołania, dorosły domownik, przekroczenie terminów, odpis decyzji, przyczyna niezależna, płaczka, dzień odebrania, uchybienie terminów, zażalenie, data doręczenia decyzji, odebranie przesyłki, decyzja organu rentowego, miesiąc od dnia doręczenia, przywrócenie terminów, odwołanie od decyzji organów, wniesienie odwołania od decyzji, znaczne opóźnienie, przyczyna uchybienia, kwestię uchybień, złożenie odwołania
Zobacz»

VII U 1508/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 27 lutego 2017

Data publikacji: 23 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, wniesienie odwołania, spóźnione odwołanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, zarządzenie do usunięcia, słuszne stanowisko sądu najwyższego, dniowy termin na wniesienie, sprawdzenie zachowania, wniesienie odwołania, termin w odniesieniu, stwierdzenie opóźnienia, brak formalny odwołania, dyskrecjonalna możliwość, odwołanie po upływie, zachowanie przez strony, spóźnione odwołanie, odwołanie od spornej decyzji, odrębne postępowanie w sprawach, możliwość potraktowania, postępowanie o przywrócenie, okolicznościach odwołania, wstępne badanie sprawy
Zobacz»

III AUz 112/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 25 marca 2015

Data publikacji: 31 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

termin do wniesienia odwołania, przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, odrzucenie odwołania, odwołanie od decyzji organów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia odwołania, przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, termin do złożenia odwołania, przyczyna uchybienia, opóźnienie w złożeniu odwołania, odrzucenie odwołania, treść odwołania, przyczyna przekroczenia, poznanie, złożenie odwołania od decyzji, końcowy termin, okolicznościach przyczyn, uchybienie terminów, odwołanie od decyzji organów, data końcowa, zaskarżone postanowienie, wyjaśnienie przyczyn opóźnienia, przyczyna opóźnienia w złożeniu, tygodniowe opóźnienie
Zobacz»

V U 1121/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 29 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, miesiąc od doręczenia odpisu, doręczenie odpisu decyzji, pismo do organu, termin miesiąca, odrzucenie odwołania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, potrącenie z renty, ogólna zasada postępowania cywilnego, znaczny termin, stronę przywrócenia, odwołanie po upływie, nadmierne przekroczenie, skutek egzekucji, rok odwołań, uzyskanie przez stronę, termin do złożenia odwołania, miesiąc od doręczenia odpisu, doręczenie odpisu decyzji, egzekucja administracyjna, asysta, pismo do organu, ubezpieczenie społeczne, termin miesiąca, odrzucenie odwołania, wnioskodawca w dniach
Zobacz»

IV U 1331/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 20 października 2014

Data publikacji: 4 maja 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

termin do wniesienia odwołania, przyczyna niezależna, przekroczenie terminów, przywrócenie terminów, miesiąc od doręczenia, decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia odwołania, kostrzewa, przyczyna niezależna, przekroczenie terminów, miesiąc od otrzymania decyzji, organ rentowy niezwłocznie, przywrócenie terminów, uchybienie terminów, kserokopia decyzji, przedmiotowe odwołanie, przekroczenie ustawowych terminów, warunek podjęcia, naruszenie terminów, sprawa koordynacji systemów zabezpieczenia, pismo organu rentowego, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, miesiąc od doręczenia, wniesienie odwołania od decyzji, decyzja, pośrednictwo poczty
Zobacz»

VI U 285/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 23 czerwca 2014

Data publikacji: 20 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, decyzja, przywrócenie terminów, termin do wniesienia odwołania, miesiąc od doręczenia, termin miesiąca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, otrzymaniu odwołania, decyzja, szeroka korespondencja, termin do złożenia odwołania, tryba i termin, przywrócenie terminów, termin do wniesienia odwołania, miesiąc od doręczenia, doręczenie przesyłki, prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, termin miesiąca, dotarciu przesyłki, dom, zaprezentowana hipoteza, tydzień po zakończeniu, ustawowy termin do zaskarżenia, lekarz i rehabilitant, pouczenie o środkach zaskarżenia
Zobacz»

III AUz 67/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 sierpnia 2016

Data publikacji: 21 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, przyczyna niezależna, przywrócenie terminów, spóźnione odwołanie, odwołanie od decyzji organów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przesyłka, przekroczenie terminów, teściowa, termin do wniesienia odwołania, przyczyna niezależna, list zwykły, przywrócenie terminów, emerytura w warunkach szczególnych, informowanie, spóźnione odwołanie, żuk, wydanie i doręczenie, rażąco niedbałe, osoba upoważniona do odbioru, wykształcenie prawnicze, wniosek o przywrócenie, termin do złożenia odwołania, pobyt w polsce, odwołanie od decyzji organów, brak staranności
Zobacz»

III AUz 60/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 lipca 2016

Data publikacji: 29 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, przywrócenie terminów, odwołanie wniesione po upływie, termin do wniesienia odwołania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, praca polowa, wypłata niezrealizowanego świadczenia, termin do złożenia odwołania, przyczyna niezależna, przywrócenie terminów, prezes kasy rolniczego ubezpieczenia, prace gospodarskie, odwołanie wniesione po upływie, kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, przyczyny zależne, wniosek o przywrócenie, gospodarstwo, ścięgno, termin do wniesienia odwołania, kumulatywne spełnienie, doręczenie decyzji, ciotka, przyczyna opóźnienia, najbliższa placówka
Zobacz»

III AUz 332/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 lipca 2016

Data publikacji: 12 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, termin na wniesienie odwołania, termin do wniesienia odwołania, organ rentowy, decyzja organu, przyczyna niezależna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, nieznajomość prawa, termin na wniesienie odwołania, nadmierne przekroczenie, emerytura pomostowa, złożenie odwołania, przyczyna przekroczenia, przesyłka pocztowa, termin do wniesienia odwołania, organ rentowy, wskaźnik czasu, data miesięczna, decyzja organu rentowego, decyzja organu, środek prawny, czas przebiegu, zwykła przesyłka, otrzymanie decyzji organu, opóźnienie wnioskodawczyni, przyczyna niezależna
Zobacz»

III AUz 105/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 19 czerwca 2018

Data publikacji: 27 września 2018

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, przyczyna niezależna, odwołanie wniesione po upływie, doręczenie odpisu decyzji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, odwołanie od zaskarżonych decyzji, kierowaniu własnym, zdolność podejmowania, uszkodzenie barku, choroba afektywna dwubiegunowa, udzielenie pełnomocnictwa, zdolność kierowania, przyczyna niezależna, okres biegu, odwołanie wniesione po upływie, zwłoka w rozpoznaniu sprawy, doręczenie odpisu decyzji, pełnomocnik, zabieg operacyjny, własne postępowanie, możliwość działania, długoletnia choroba, dowód z wnioskowanych dokumentów
Zobacz»

III AUz 82/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 sierpnia 2014

Data publikacji: 18 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

przyczyna niezależna, odwołanie wniesione po upływie, pismo do organu, odwołanie od decyzji organów, termin miesiąca, przekroczenie terminów, zażalenie, miesiąc od doręczenia odpisu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • żuk, przyczyna niezależna, odwołanie wniesione po upływie, przekroczenie ustawowych terminów, pismo do organu, odwołanie od decyzji organów, termin miesiąca, przekroczenie terminów, termin złożenia odwołania, złożenie po upływie, zażalenie, przyjęcie i rozpoznanie, upływ terminów, nienależnie pobrane świadczenie emerytalne, przesłanka przyjęcia, złożenie odwołania od decyzji, przyczyny zależne, ostatnie pismo, miesiąc od doręczenia odpisu, różne sprawy
Zobacz»

III AUz 187/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 29 października 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, znaczne przekroczenie, termin do wniesienia odwołania, odpis decyzji, odrzucenie odwołania, zażalenie, odwołanie od decyzji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, przesyłka, przyczyna niezależna, znaczne przekroczenie, termin do wniesienia odwołania, uchybienie terminów, podanie informacji, odpis decyzji, odrzucenie odwołania, doręczenie, zażalenie, informacja o zawartości, siedmiomiesięcznym okresie, oznaczenie i podanie, ordynacja podatkowa, treść zwrotnego potwierdzenia odbioru, przesłanka rozpoznania odwołania, odwołanie od decyzji, decyzja wydana w postępowaniu, powinność organu rentowego
Zobacz»

VII U 2743/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 listopada 2013

Data publikacji: 6 grudnia 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, przywrócenie terminów, przyczyna niezależna, znaczne przekroczenie, odpis decyzji, organ rentowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, składka na ubezpieczenia wypadkowe, stopa procentowa składki, termin do wniesienia odwołania, akt rentowy, przywrócenie terminów, termin do złożenia odwołania, przyczyna niezależna, data stempla pocztowego, wniosek o przywrócenie, doręczona wnioskodawczyni, znaczne przekroczenie, subiektywne przekonanie, korekta deklaracji, należyta staranność, decyzja pozwanego organu rentowego, odpis decyzji, organ rentowy, wniesienie środka, bezpodstawność
Zobacz»

VIII U 25/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 9 marca 2018

Data publikacji: 12 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, odrzucenie odwołania, miesiąc od doręczenia, termin miesiąca, wniesienie odwołania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, odrzucenie odwołania, wnioskodawca, koszt zastępstwa procesowego organu, przebieg procesów, miesiąc od doręczenia, uwzględnienie zasad współżycia społecznego, życiowa strona, termin miesiąca, zasądzony zwrot kosztów, całokształt, ustawowy miesięczny termin, możliwość zgłaszania wniosków, grunt konkretnej sprawy, pouczenie o możliwości odwołania, etap rozpoznania wniosku, termin z przyczyn niezależnych, merytoryczne rozpoznanie zarzutów, wniesienie odwołania
Zobacz»

III AUz 167/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 czerwca 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

przyczyna niezależna, przekroczenie terminów, termin do wniesienia odwołania, odwołanie od decyzji organów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przyczyna niezależna, niska waga, złożenie odwołania, przekroczenie terminów, wagę urodzeniową, przekazanie odwołania, termin do wniesienia odwołania, odwołanie od decyzji organów, urodzenie dzieci, dziecko i opieka, termin jednomiesięczny, decyzje dziecka, częstsze wizyty, rozpoznanie odwołania, data otrzymania decyzji, dzień wniesienia odwołania, zapewnienie przez pracodawcę, ubezpieczenie społeczne, złożenie po upływie, opóźnienie
Zobacz»

III AUz 233/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 lipca 2013

Data publikacji: 27 sierpnia 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

przekroczenie terminów, przyczyna niezależna, odwołanie od decyzji, odwołanie wniesione po upływie, wniesienie odwołania, przywrócenie terminów, miesiąc od doręczenia, odpis decyzji, termin miesiąca, organ rentowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • przekroczenie terminów, termin do złożenia odwołania, prawo do złożenia odwołania, nadmierne przekroczenie, pracodawca, złożenie odwołania od decyzji, przyczyna niezależna, odwołanie od decyzji, przyczyna przekroczenia, obiektywna przyczyna, odwołanie wniesione po upływie, wniesienie odwołania, przywrócenie terminów, wnioskodawca, miesiąc od doręczenia, doręczenie decyzji, odpis decyzji, termin miesiąca, ustawowy termin, organ rentowy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Beker
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Polak,  Jolanta Hawryszko
Data wytworzenia informacji: