Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
7655

I ACa 238/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-05-14

Data publikacji: 2015-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 238/14 POSTANOWIENIE Dnia 14 maja 2015 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Małgorzata Gawinek Sędziowie: SA Maria Iwankiewicz SA Tomasz Żelazowski (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Justyna Kotlicka po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2015 r. na rozprawie w Szczecinie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością " w W. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o zapłatę na skutek apelacji poz
Czytaj więcej»

I ACa 240/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2014-07-10

Data publikacji: 2014-10-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 240/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lipca 2014 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Wiesława Kaźmierska Sędziowie: SSA Marta Sawicka SSA Maria Iwankiewicz (spr.) Protokolant: sekretarz sądowy Piotr Tarnowski po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2014 r. na rozprawie w Szczecinie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. przeciwko T. Z. (1) i A. Z. o zobowiązanie do złożenia oświad
Czytaj więcej»

I ACa 241/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-05-27

Data publikacji: 2015-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 241/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2015 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Artur Kowalewski (spr.) Sędziowie: SSA Halina Zarzeczna SSA Mirosława Gołuńska Protokolant: sekr. sądowy Karolina Baczmaga po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2015 r. na rozprawie w Szczecinie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przeciwko Gminie Miasto K. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej o
Czytaj więcej»

I ACa 242/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2013-06-19

Data publikacji: 2014-01-30

trafność 100%

Sygn. akt I ACa 242/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 czerwca 2013 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Halina Zarzeczna (spr.) Sędziowie: SSA Maria Iwankiewicz SSO del. Tomasz Żelazowski Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Wacławik po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2013 r. na rozprawie w Szczecinie sprawy z powództwa M. N. przeciwko (...) Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. o zwolnienie spod egzekucji i sprawy z powództwa
Czytaj więcej»

I ACa 242/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-09-08

Data publikacji: 2016-01-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 242/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2015 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Agnieszka Sołtyka ( spr.) Sędziowie: SA Małgorzata Gawinek SA Edyta Buczkowska-Żuk Protokolant: sekr.sądowy Magdalena Stachera po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 r. na rozprawie w Szczecinie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko B. L. , K. L. i A. L. o uznanie czynności pra
Czytaj więcej»

I ACa 243/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-07-22

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 243/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lipca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Mirosława Gołuńska Sędziowie: SA Tomasz Żelazowski SO (del.) Tomasz Sobieraj Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Goltsche po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2015 r. na rozprawie w Szczecinie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko S. J. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sąd
Czytaj więcej»

I ACa 243/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-07-14

Data publikacji: 2016-10-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 243/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2016 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Wiesława Kaźmierska Sędziowie: SSA Agnieszka Sołtyka SSA Mirosława Gołuńska (spr.) Protokolant: starszy sekretarz sądowy Piotr Tarnowski po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2016 roku na rozprawie w Szczecinie sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) spółce akcyjnej (...) ” w W. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyro
Czytaj więcej»

I ACa 244/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-06-23

Data publikacji: 2017-01-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 244/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2016 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Marta Sawicka Sędziowie: SSA Małgorzata Gawinek (spr.) SSA Agnieszka Sołtyka Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Wacławik po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2016 roku na rozprawie w Szczecinie sprawy z powództwa D. P. przeciwko Skarbowi Państwa - Zakładowi Karnemu w C. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku S
Czytaj więcej»

I ACa 245/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-01-28

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I ACa 245/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2016 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Wiesława Kaźmierska Sędziowie: SSA Maria Iwankiewicz (spr.) SSA Marta Sawicka Protokolant: sekr. sądowy Olga Sikorska-Łatacz po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016 roku na rozprawie w Szczecinie sprawy z powództwa M. K. (1) , B. G. (1) przeciwko Skarbowi Państwa – Marszałkowi Województwa (...) i Województwu (...) o
Czytaj więcej»

I ACa 260/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-11-03

Data publikacji: 2018-04-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Z powództwem opartym na dyspozycji art. 189 k.p.c. może wystąpić każdy kto ma interes prawny w wytoczeniu danego powództwa. 2. Okoliczność, że Gmina utraciła władanie działkami na rzecz Polskiego Związku Działkowców w Warszawie nie może stanowić o braku po stronie powoda interesu prawnego w wytoczeniu powództwa opartego na dyspozycji art. (...)
Prawomocnym postanowieniem z dnia 6.11.2017 r. (k. 481) sprostowano oczywistą omyłkę pisarską wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. 8 listopada 2017 r. Kierownik sekretariatu I Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Szczecinie mgr Sylwia Kędziorek Sygn. akt I ACa 260/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2017 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Edyta Buczkowska-Żuk Sędziowie: SSA Małgorzata Gawinek SSA Halina Za
Czytaj więcej»