Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 334/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 2013-04-18

Sygn. akt I ACz 334/13

POSTANOWIENIE

Dnia 18 kwietnia 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Iwona Wiszniewska

Sędziowie:

SA Eugeniusz Skotarczak (spr.)

SA Edyta Buczkowska - Żuk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 kwietnia 2013 roku w Szczecinie

sprawy z powództwa A. T.

przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w G. i J. R.

o ustalenie i zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na zarządzenie Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 7 marca 2013 roku, sygn. akt I C 1761/12 w przedmiocie zwrotu pozwu

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

Eugeniusz Skotarczak Iwona Wiszniewska Edyta Buczkowska - Żuk

UZASADNIENIE

W sprawie z powództwa A. T. przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w G. oraz J. R. o ustalenie i zapłatę, zarządzeniem z dnia 7 marca 2013 roku Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim zwrócił pozew powoda w związku z nieuzupełnieniem w terminie jego braków formalnych.

W zażaleniu na powyższe zarządzenie powód wniósł o jego uchylenie w całości. Podniósł, iż nie usuwa braków z powodu zaników świadomości. W uzasadnieniu odniósł się do swojej sytuacji osobistej i materialnej.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się bezzasadne.

Przedmiotem rozpoznania jest zarządzenie w przedmiocie zwrotu pozwu. W wywiedzionym zażaleniu powód nie kwestionuje, iż nie usunął braku formalnego pozwu, co samoczynnie dyskwalifikuje wniesiony przezeń środek zaskarżenia.

Zważyć należało, że po prawomocnym rozpoznaniu wniosku powoda o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu, zarządzeniem z dnia 7 lutego 2013 roku wezwano go do uiszczenia opłaty od pozwu oraz do złożenia odpisu pod rygorem jego zwrotu (k.30). Wezwanie powód odebrał w dniu 15 lutego 2013 roku (k.32). Termin do opłacenia zażalenia upływał z dniem 22 lutego 2013 roku. W wyznaczonym terminie zażalenie nie zostało opłacone ani nie usunięto innych jego braków. Stosownie do art. 130 § 1 k.p.c. zwrot pozwu był zatem prawidłowy.

Mając powyższe na względzie - na podstawie przepisów art. 385 w zw. z art. 397 § 2 w zw. z art. 398 k.p.c. Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji.

Eugeniusz Skotarczak Iwona Wiszniewska Edyta Buczkowska - Żuk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Kędziorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Wiszniewska,  Edyta Buczkowska-Żuk
Data wytworzenia informacji: